INTERMODAL 2018 -Targi Transportu Intermodalnego

Termin: 21-23.03.2018
Nazwa: Targi Transportu Intermodalnego INTERMODAL 2018
Miejsce: PTAK WARSAW EXPO
Organizator: SITK RP

II Targi Transportu Intermodalnego „InterModal 2018" to wyjątkowe w skali kraju wydarzenie, które gromadzi przedstawicieli kluczowych firm zaangażowanych w branżę kontenerową, transport oraz logistykę. Celem Targów jest zaprezentowanie kompleksowej oferty produktów i usług związanych z transportem intermodalnym.

Imprezie wystawienniczej będzie towarzyszyć bogata część merytoryczna, w ramach której uczestnicy będą mogli wziąć udział w debatach, a także konferencji poświęconej wyzwaniom rynku transportowego XXI w.
Celem Konferencji "Transport Intermodalny - integracja przewozów światowych", jest przedstawienie i omówienie możliwości rozwoju przewozów kombinowanych w Polsce oraz kierunków rozwoju tego rodzaju przewozów i wyzwań przed nim stojących.
Celem debaty jest podjęcie dyskusji na temat potencjału tego rodzaju transportu w Polsce, możliwości lepszego zintegrowania systemu transportowego oraz stworzenia warunków prawno-organizacyjnych dla rozwoju transportu łączonego w naszym kraju.
Do udziału w debacie zaproszeni zostali przedstawiciele świata nauki i biznesu z poszczególnych gałęzi transportu: kolei, transportu drogowego, lotniczego, morskiego i żeglugi śródlądowej oraz z obszaru IT.