Nadzór Prezesa UTK nad komisjami kolejowymi

Warsztaty przeznaczone są dla członków komisji kolejowych. Ich celem jest systematyzowanie zasad rzetelnego i efektywnego prowadzenia postępowań w sprawie zdarzeń kolejowych. Uczestnicy poznają wymagania prawne stawiane komisjom kolejowym w jednoczesnym zestawieniu z zasadami nadzoru sprawowanego przez Prezesa UTK. Uczestnicy szkolenia zapoznają się z istotą funkcjonowania komisji kolejowych w systemach zarządzania bezpieczeństwem i utrzymaniem. Podczas szkolenia omówione zostaną najczęściej występujące problemy, błędy oraz sposoby radzenia sobie w sytuacjach spornych wymagających szczególnej uwagi ze względu na jakość prowadzonych postępowań. Szkolenie zakłada wyjaśnienie procedur oraz doskonalenie praktyk członków komisji kolejowych w prowadzeniu postępowań poprzez ćwiczenia warsztatowe. Warsztaty mają na celu podnoszenie jakości pracy komisji poprzez wymianę doświadczeń oraz punktów widzenia. Pomoże to przy opracowaniu swoistego „Vademecum dobrych praktyk” w zakresie prowadzenia postępowań w sprawie zdarzeń kolejowych.

Agenda
9:00-10:30 - Część wykładowa :
- Rozporządzenie w sprawie wypadków, a problematyka nadzoru Prezesa UTK
- Doświadczenia z nadzoru Prezesa UTK nad komisjami kolejowymi
10:30-11:00 - Przerwa
11:00-15:00 - Część warsztatowa:
- Postępowanie prowadzone przez komisję kolejową – studium przypadków
15:00-15:30 - Przerwa
15:30-17:00 - Część dyskusyjno - konsultacyjna :
- Dyskusja nad zasygnalizowanymi problemami oraz konsultacje w szczegółowych postępowaniach zgłoszonych przez uczestników.

Więcej informacji na https://akademia.utk.gov.pl/index.php?page=szkolenie&id=23