Wyposażanie polskiej sieci kolejowej i polskiego taboru w europejski system łączności ERTMS/GSM-R

Termin: 12 i 13 czerwca 2018 r.
Miejsce: Green Park Conference Centre at IBD Business School ul. Wyzwolenia 63 05-140 Serock,
Organizator: Stowarzyszenie na rzecz Interoperacyjności i Rozwoju Transportu Szynowego

Serdecznie zapraszamy do udziału w warsztatach „Wyposażanie polskiej sieci kolejowej i polskiego taboru w europejski system łączności ERTMS/GSM-R - wymagania, stan prac, wyzwania wdrożeniowe i eksploatacyjne", które odbędą się 12 i 13 czerwca 2018r w Green Park Conference Centre at IBD Business School przy ulicy Wyzwolenia 63, 05-140 w Serocku. Patronat honorowy nad warsztatami objął Pan Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

W Polsce niemal na całej sieci kolejowej dla potrzeb łączności pomiędzy dyżurnymi ruchu i maszynistami nadal wykorzystywany jest analogowy system łączności VHF pracujący w paśmie 150 MHz. System ten musi być zastąpiony przez radiołączność cyfrową narzuconą przez regulacje europejskie- system GSM-R.

Obecnie w Polsce wyposażone w GSM-R jest ponad dwa tysiące kilometrów linii kolejowych. Trwa wyposażanie kolejnych trzynastu tysięcy kilometrów linii zgodnie z umową zawartą z wykonawcą przez Polskie Linie Kolejowe. Wdrożenie GSM-R w skali sieci stawia wyzwania przed wszystkimi uczestnikami rynku.

Tym właśnie wyzwaniom chcemy poświęcić najbliższe warsztaty SIRTS. Zmiana technologii łączności bezprzewodowej z analogowej na cyfrową wymagać będzie między innymi odpowiedniego wyposażania taboru. Obecnie tylko nowe i modernizowane pojazdy są wyposażane w GSM-R. Pojawi się także szereg wyzwań związanych z procedurami ruchowymi i działaniami podejmowanymi w sytuacjach awaryjnych.

Program spotkania
Dzień I 12.06.2018
9:00 wyjazd autokarowy do Serocka (miejsce zbiórki Chłopickiego 50 Warszawa)*
11:30 System GSM-R podstawy kolejowej łączności ruchowej w standardzie narzuconym prawem UE. Marek Pawlik, Instytut Kolejnictwa
13:00 Lunch
13:45 Sieciowe wdrożenie GSM-R.
15:15 - 15:30 przerwa
15:30 Wyzwania w zakresie wyposażania taboru kolejowego w cyfrową łączność radiową (łączność głosowa, transmisja danych). Wyzywania w zakresie dopuszczania do eksplantacji obecnie i po wejściu w życie IV pakietu kolejowego. Instytut Kolejnictwa
17:00 – 17:30 Przerwa
17:30 – 19:00 Wpływ zmiany systemu łączności na bezpieczeństwo ruchu kolejowego: powiązanie z systemem łączności , uwarunkowania techniczne, zmiany procedur ruchowych. Uwarunkowania techniczne i proceduralne korzystania z radiowych sygnałów Radio stop oraz REC. Marek Pawlik, Instytut Kolejnictwa
19:00 Dyskusja
19:30 Kolacja

Dzień II 13.06.2018
9:00-11:00 Wizyta techniczna w obiekcie radiowym na linii E65.
13:00 powrót autokarowy do Warszawy*

Koszt udziału w dwudniowych warsztatach wynosi 900 PLN brutto (zwolnienie podmiotowe z VAT) i obejmuje udział w warsztatach, transport, wyżywienie, materiały.

Karolina Hendler-Michalak
Dyrektor Biura Zarządu SIRTS
Tel.kom.: 665 674 880,
k.hendler@sirts.pl
karolina@hendler.pl