Zarządzanie ryzykiem na podstawie rozporządzenia 402/2013 w praktyce

Szkolenie będzie poświęcone pogłębieniu wiedzy przez uczestników na temat praktycznych aspektów zarządzania ryzykiem, w tym oceny znaczenia zmiany. W trakcie spotkania omówiona zostanie teoria związana z procesami zarządzania zmianą, jak i zarządzania ryzykiem. Podczas warsztatów uczestnicy będą mogli sprawdzić procesy w praktyce oraz wymieniać się doświadczeniami.
Grupa docelowa to pełnomocnicy SMS lub MMS oraz praktycy, którzy stosują te procesy w podmiotach kolejowych. Preferowana jest dobra znajomość procesów wewnętrznych oraz doświadczenie w zakresie stosowania CSM RA w swoim podmiocie.

Termin: 7 czerwca 2018 r.
Miejsce: Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa ,
Organizator: Akademia Wiedzy Kolejowej UTK

Agenda
10:00 – 11:00 - Wprowadzenie do CSM RA
11:15 – 12:15 - Znaczące zagadnienia w procesie oceny znaczenia zmiany
12:15 - 12:30 - Przerwa
12:30 – 13:30 - Warsztaty w zarządzaniu zmianami
13:30 – 13:45 - Przerwa
13:45 – 14:45 - Znaczące zagadnienia w procesie zarządzania ryzykiem
15:00 – 16:00 - Warsztaty w zarządzaniu ryzykiem

Więcej informacji na https://akademia.utk.gov.pl/index.php?page=szkolenie&id=26